ISEE značenje

ISEE (akr. od engl. International Sun–Earth Explorer), naziv za seriju od tri satelita koji su lansirani u okviru međunarodnoga zajedničkoga programa agencije Nasa i Europske svemirske agencije, za istraživanje međusobnoga djelovanja Zemlje i Sunca.