ISDN značenje

ISDN (akr. od engl. Integrated Services Digital Network ), digitalna veza koja omogućuje brz i istodoban prijenos više raznovrsnih podataka, za razliku od telefonskoga kabela, temelji se uglavnom na mreži optičkih vlakana.