irigacija značenje

irigacija (lat.). 1. agr natapanje, navodnjavanje. 2. med ispiranje; irigator, posuda s nastavkom za gumenu cijev preko koje se u tijelo ulijevaju tekućine za ispiranje, klizmu i sl.