Irazú značenje

Irazú, aktivni vulkan u Kostariki, I od San Joséa; vis. 3432 m.