Iranska visoravan značenje

Iranska visoravan, ravnjak u JZ Aziji, visok 500–2000 m; 2,7 mil. km2. Okružen planinama (Iransko gorje, Elburs, Hindukuš). Pustinjsko-stepski kraj. Ležišta nafte. Veći dio pripada Iranu, manji Afganistanu i Pakistanu.