Iranci. značenje

Iranci. 1. Skupina naroda u SZ i sr. Aziji, koji govore jezicima iranske grane indoeur. jezične porodice: Beludži, Kurdi, Oseti, Paštunci, Perzijanci, Tadžici. U prošlosti (od poč. ← 1. tisućljeća) poznate su civilizacije: Baktra, Parta, Sogdijaca, Medijaca, Masageta, Skita, Sarmata (Jazigi, Alani). 2. Stanovnici Irana (Perzijanci).