IPA značenje

IPA (akr. za engl. International Phonetic Association), Međunar. fonetska udruga, koja je izradila danas najrašireniji sustav znakova (International Phonetic Alphabet, međunar. fonetski alfabet) za bilježenje glasova (i fonema) ljudskih jezika.