ionizacija značenje

ionizacija (grč. preko engl.), pretvaranje neutralnih čestica (atoma, molekula) u ione, u otopini elektrolita ili u plinu (→ ionosfera).