intubacija značenje

intubacija (lat.), uvođenje metalne ili gumene cijevi u neki organ (npr. u dušnik kod gušenja).