introvertiranost značenje

introvertiranost (lat.), psih duševno stanje u kojemu se pojedinac »zatvara u sebe«, ograđuje od dodira s okolinom. supr ekstravertiranost.