intro- značenje

intro- (lat.), predmetak u složenicama: u-, unutra.