intramuskularan značenje

intramuskularan (lat.), koji se daje u mišić (i. injekcija).