intramentalan značenje

intramentalan (lat.), filoz i psih koji pripada svijesti pojedinca, području osobnog, izravnoga (subjektivnoga) doživljavanja.