intrakardijalan značenje

intrakardijalan (lat.+grč.), koji se daje u srce (i. injekcija).