intra- značenje

intra- (lat.), predmetak u složenicama: među, unutar, usred.