intervju značenje

intervju (engl. interview, od franc. entrevue), razgovor, posebno u masovnim medijima (novine, radio i dr.); razgovor novinara s nekom istaknutom osobom.