intervencija značenje

intervencija (lat. preko franc.), posredovanje uopće, upletanje, miješanje u tuđe stvari ili u neko stanje. U međunar. odnosima, jednostrano miješanje jedne ili više država u poslove druge države (oružana, ekon., diplomatska i.).