intersubjektivan značenje

intersubjektivan (lat.), psih koji je zajednički većem broju subjekata (doživljavatelja); usp. intrasubjektivan, ekstrasubjektivan.