interpretacija značenje

interpretacija (lat.). 1. Tumačenje, objašnjenje, izlaganje, shvaćanje. 2. Poseban način na koji reproduktivni umjetnik oblikuje djelo što ga izvodi. 3. Postupak u novijoj znanosti o književnosti kojim se želi otkriti estetička bit djela u njezinoj jedinstvenosti i neponovljivosti.