interpolacija značenje

interpolacija (lat.). 1. Naknadno umetanje u neki tekst riječi ili rečenica kojih nema u izvorniku. 2. mat određivanje nepoznatih vrijednosti neke veličine s pomoću poznatih u nekom intervalu u kojemu su poznate zakonitosti njezinih promjena; usp. ekstrapolacija. 3. U građevinarstvu, izgradnja objekta (i sâm objekt) na praznom mjestu unutar već izgrađenoga niza ili bloka.