internacionalni stil značenje

internacionalni stil, 1. smjer u modernoj arhitekturi nastao u Europi 1920-ih; izraz su stvorili H. R. Hitchcock i Philip Johnson; 2. stil u slikarstvu i minijaturi Z Europe o. 1400–1430., koji je povezivao kasnogotičke s ranorenesansnim elementima.