Internacionala značenje

Internacionala (lat.). 1. Međunar. radnička udruga; Prva i., osn. 1864., proleterska organizacija kojoj je gl. teoretičar i vođa bio K. Marx; Druga i., osn. 1889. uz izravno sudjelovanje F. Engelsa; Druga i pôl i., osn. 1921., usmjerena protiv komun. partija; Treća i. → komunistički pokret; Četvrta i., osnovao je L. Trocki 1938. kao protutežu Trećoj i. 2. Himna međunar. proletarijata; tekst: E. Pottier, glazba: P. Degeyter.