interna medicina značenje

interna medicina (lat.), grana medicine, proučava i liječi bolesti unutarnjih organa.