intermitencija značenje

intermitencija (lat.), isprekidano nastupanje neke pojave ili odvijanje nekoga procesa.