interkalacija značenje

interkalacija (lat.), dodatak, umetak, dopuna.