interglacijal značenje

interglacijal, razdoblje između dvaju ledenih doba, karakterizira ga toplija klima, povlačenje leda i snijega.