Intelligence Service značenje

Intelligence Service (engl. obavještajna služba), skupni naziv za razne brit. organizacije koje se bave prikupljanjem tajnih i dr. informacija (os. vojne i ekon. prirode).