integralni račun značenje

integralni račun, dio infinitezimalnoga računa u kojemu se proučavaju metode pronalaženja izraza za određivanje integrala funkcija, posebno npr. za izračunavanje površina, duljina lukova krivulja, volumena tijela te za pronalaženje rješenja diferencijalnih jednadžbi.