integralan značenje

integralan (lat.), potpun, sav, ukupan, koji sačinjava cjelinu.