intabulacija značenje

intabulacija (lat.), uknjižba; upis u zemljišne knjige kojim se bezuvjetno stječe vlasništvo ili neko drugo stvarno pravo na nekretninu (npr. služnost, založno pravo). supr ekstabulacija.