inkubator značenje

inkubator (lat.), naprava različite konstrukcije i namjene u kojoj se s pomoću uređaja održavaju stalni uvjeti temperature, vlažnosti zraka odn. koncentracije plinova. Najpoznatija primjena: za leženje pilića, njegovanje nedonoščadi, čuvanje bakterijskih kultura.