Inka značenje

Inka, izumrla indijanska etnička skupina iz plemena Kečua, vladajuća kasta u kraljevstvu Tahuantinsuju koje se u 12–16. st. protezalo u području središnjih Anda, sa središtem u današnjem Peruu. Razvili su visoku civilizaciju: natapanje zemlje, kamene kuće, rudarstvo, obrt (tkanje, lončarstvo, zlatarstvo), vlastito pismo. Drž. uređenje bilo je teokratsko (držali su se potomcima boga Sunca); u vjerskim obredima prinosili su ljudske žrtve. Država im je oslabila za građ. rata (1525–32) između braće Huaskara i Atahualpe; nadvladao je Atahualpa, ali su ga porazili Španjolci pod F. Pizarrom i smaknuli (1533). Huaskarovi nasljednici, Manco i Túpac Amaru, svladani su u brdima 1572. Španj. kolonizatori krvavo su ugušili ustanke potomaka I. u 18. i na poč. 19. st.