inhalacija značenje

inhalacija (lat.), med udisanje ljekovitih plinova, pare ili aerosola radi liječenja sluznice nosa, grkljana ili dušnika; inhalator, sprava (raspršivač) za inhalaciju.