informacijska znanost značenje

informacijska znanost, znanstvena disciplina o koja se bavi prikupljanjem, organizacijom, spremanjem, pretraživanjem, širenjem i primjenom informacija, napose uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije.