infekcija značenje

infekcija (lat.), zaraza organizma patogenim klicama, preko izravnoga dodira s bolesnikom, preko zaraženih predmeta, hranom i pićem, udisanjem, putem kliconoša.