infantilizam značenje

infantilizam (lat.), zaostajanje u razvoju, razvoj na stupnju djeteta. Fizički (somatski) i. odnosi se na čitav organizam ili na pojedine organe. Uzroci: embriopatije, endokrini poremećaji, kronične bolesti organa. Psihički i., način mišljenja i ponašanja odraslih kao u djeteta. Spolni i., zakočenost u razvoju spolnoga nagona ili spolnih organa (os. u žena).