industrijalizacija značenje

industrijalizacija (njem. preko rus.), politika i proces razvijanja industrije radi izmjene privr. strukture zemlje i time i socijalno-ekon. strukture stanovništva.