Indore značenje

Indore, grad u sav. državi Madhya pradesh, Indija; 1 597 400 st. Sveuč. Tekst., metalna, kožarska ind.