indikator značenje

indikator (lat.). 1. Pokazatelj. 2. kem tvar koja mijenja boju ovisno o nekom svojstvu sredine, npr. indikatorski papir kojim se utvrđuje kiselost ili alkaličnost (→ lakmus). 3. U tehnici, naprave ili instrumenti koji pokazuju podatke o stanju ili promjenama stanja uređaja i strojeva te o odvijanju procesa koji obavljaju.