indijska lađica značenje

indijska lađica (Nautilus pompilius), četveroškržni glavonožac tropskih mora; jedna od četiri vrste jedinoga još živućega roda četveroškržnjaka. Od sedefaste ljušture izrađuju se ukrasni predmeti.