indicirana snaga stroja značenje

indicirana snaga stroja, snaga parnoga stroja izračunana s pomoću indikatorskoga dijagrama na osnovi površine i brzine stapa te srednjega indiciranog tlaka u cilindru.