indicij značenje

indicij (lat.), znak koji na nešto upućuje, činjenica na temelju postojanja koje se izvodi zaključak o postojanju druge činjenice s kojom stoji u logičkoj vezi. U procesnom pravu, zaključivanje na temelju i. je metoda dokazivanja.