indeclinabilia značenje

indeclinabilia (jed.: indeclinabile; lat.), lingv nesklonjive riječi, one koje se ne dekliniraju, npr. prilozi, prijedlozi, veznici, uzvici, čestice; iznimno neke imenice (npr. doba).