incineracija značenje

incineracija (srednjovj. lat.), pretvaranje u pepeo spaljivanjem; pogrebni običaj spaljivanja mrtvacâ (poznat već u prapov. doba); kremacija.