in vivo značenje

in vivo (lat.: na živom), oznaka za fiziol. procese u živom organizmu; eksperimenti in vivo, pokusi na živom biću.