in fraudem legis agere značenje

in fraudem legis agere (lat.), izigravati zakon; svaki postupak kojim se, držeći se prividno slova zakona, nastoji izigrati sam zakonski postupak.