in dubio pro reo značenje

in dubio pro reo (lat.: u dvojbi u korist okrivljenika), načelo usvojeno u sudskoj praksi mnogih zemalja, da sud, ako u času donošenja presude sumnja u postojanje ili nepostojanje neke pravno relevantne činjenice, ne mora postupati kao da ta činjenica postoji ili ne postoji, već prema onome što je povoljnije za okrivljenika; katkada se to načelo primjenjuje i u dvojbi pri tumačenju pravnih propisa.