imunitet značenje

imunitet (lat.). 1. pravo povlastica pojedinca da bude izuzet od primjene pojedinih pravnih propisa (diplomatski predstavnici, šef države, nar. zastupnici). 2. med otpornost organizma prema nekoj zarazi; stječe se stvaranjem protutijela, nakon preboljele bolesti ili cijepljenja.