impresso keramika značenje

impresso keramika ili cardium-keramika, ranoneolitička kultura u Dalmaciji.