impermeabilnost značenje

impermeabilnost (lat.), fiz nepropusnost; osobina nekih materijala da ne propuštaju plinove i tekućine, a u širem smislu ni zračenje. supr permeabilnost.